Relacje inwestorskie

Zarząd

Tomasz Korecki – Prezes Zarządu

  • Absolwent Wydziału Matematyki Politechniki Poznańskiej oraz MBA The Nottingham Trent University. Doradca inwestycyjny rynku towarowego w Stanach Zjednoczonych (CTA) oraz makler papierów wartościowych (licencja nr 936). Wykładowca studiów MBA (WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu). Związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku. Przez wiele lat pełnił kierownicze funkcje w polskich instytucjach finansowych (Biuro Maklerskie Banku Staropolskiego S.A., Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., BIG Bank Gdański S.A.). Członek Rady Nadzorczej Tradebox S.A. Do 30 września 2015 roku pełnił funkcje członka Rady Nadzorczej INC S.A. W latach 2003 - 2013 dyrektor i wspólnik spółki EFIX Polska. Od grudnia 2009 roku Prezes Zarządu EFIX Dom Maklerski S.A.

Wojciech Szymon Kowalski - Członek Zarządu

  • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomii. Członek organów Spółek Publicznych Relpol S.A. (2003 - 2007, Przewodniczący Komitetu Audytu); Pfleiderer Grajewo S.A. (2004 - 2008); W. Kruk S.A. (2006 - 2008), Elektrotim S.A. (2007 - 2015), ZWG S.A./Bumech SA (2013 – 2015). Delko S.A. (2010 - 2012, w kwietniu 2012 r. oddelegowany do Zarządu Spółki, Wiceprezes Zarządu, od marca 2013 r. - obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu), Pozbud T&R S.A. (2011 -2018, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu), DataWalk S.A. (dawny Pilab S.A.) (2018 - obecnie, Członek Rady Nadzorczej), 2001 - obecnie; prace analityczne wykonywane (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. firmy badawczej: Biuro Analiz i Koniunktur WS Kowalski) m.in. na rzecz domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych i firm doradczych, z zakresu makroekonomii, ekonomiki konsumpcji, rynków towarowych i walutowych, 1996 - 2001; Kierownik Biura Analiz i Informacji, Dom Maklerski BMT S.A. w Poznaniu; analizy branżowe i studia sektorowe dla potrzeb Departamentu Zarządzania Aktywami, Departamentu Rynku Wtórnego oraz Departamentu Rynku Pierwotnego, 1995 - 1996; Zastępca Dyrektora Rynku Pierwotnego, Dom Maklerski Polinwest S.A. w Poznaniu, 1994 - 1995; Specjalista, zatrudniony przez Zarządcę Komisarycznego Banku Komercyjnego Posnania S.A., 1993; Specjalista, Sachsen Consult, 1991 - 1992; Szef Departamentu Koniunktur i Inwestycji, Pion Inwestycji Kapitałowych Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu

Rada Nadzorcza

Andrzej Marcinkowski – Członek Rady Nadzorczej

  • Dr nauk farmaceutycznych – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Master of Business Administration – Wielkopolska Szkoła Biznesu. W latach 1997 – 2007 – GlaxoSmithKline – przedstawiciel handlowy / menadżer regionalny / menadżer produktu / menadżer promocji handlowych. Od 2007 do dziś – prezes i współwłaściciel w Spółkach Medkon.

Danuta Kaźmierczak – Członek Rady Nadzorczej

  • Przez ponad dekadę związana z rynkiem finansowym. Pracowała w PKO BP na stanowisku inspektora kredytowego, a także w domu maklerskim na stanowisku inspektora nadzoru.

Andrzej Jaroszewski – Członek Rady Nadzorczej

  • Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Posiada doświadczenie w zarządach spółek publicznych oraz wiedzę o funkcjonowaniu rynku inwestycyjnego w Polsce. Wiele lat pracował w pionach handlowych dużych i średnich przedsiębiorstw zarówno na stanowiskach handlowych, jak i menadżerskich. 2016 - obecnie Comp S.A. Centrum Technologi Sprzedaży Nowy Sącz- Menadżer ds Kluczowych Klientów, 2014 – 2015 Konbet Sp. z o. o. - Dyrektor ds. Rozwoju, 2011 – 2013 De Molen S.A. - Dyrektor ds Rozwoju - Członek Zarządu, 2008 – 2009 Divicom S.A. - Dyrektor Handlowy Wiceprezes Zarządu, 2006 – 2007 Novitus S.A. – Menadżer ds. Kluczowych Klientów, 10.1997 – 10.2005 Mar-Ol Sp. z o.o. Poznań - Menadżer Działu Kategorii

Maria Szulczewska – Członek Rady Nadzorczej

  • 2008 licencjat nauczania języka francuskiego - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Kolegium Języków Obcych, 1989 technik ekonomista o specjalności ubezpieczenia społeczne – Zespół Szkół Ekonomicznych w Poznaniu 1996 – obecnie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu

Artur Marek Drożyński – Członek Rady Nadzorczej

  • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydział Zarządzania specjalność finanse i rachunkowość Od 19 lat pełni funkcję głównego księgowego w przedsiębiorstwach z branży handlowej, budowlanej i finansowej. Od 9 lat główny księgowy w spółkach publicznych notowanych na rynku newconnect. W latach 2010/05-2012/03 główny księgowy w AQUA S.A. w latach 2012/05-2014/08 główny księgowy GPF e-Kancelaria S.A. w latach 2014/09 – 2018/06 główny księgowy EFIX DM S.A.
fb tw yt ticker
New Connect

Copyright 2019 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DM S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).