Relacje inwestorskie

Zarząd Spółki tworząc podstawy strategii rozwoju kieruje się w dużej mierze potrzebami jakie stawia rynek, prognozami dotyczącymi jego rozwoju oraz doświadczeniem osób zarządzających i kluczowych pracowników.

Strategia rozwoju EFIX Dom Maklerski S.A. opiera się przede wszystkim na wzmocnieniu pozycji na rynku oraz dalszej ekspansji w ramach dotychczas prowadzonej działalności maklerskiej. Dotyczy to głównie ustawicznego zwiększania aktywów w zakresie świadczenia usług zarządzania portfelem poprzez wprowadzanie nowych strategii dla klientów, a także wprowadzania nowych produktów dla inwestorów samodzielnie podejmujących decyzje inwestycyjne.

Wysoko wykwalifikowana kadra stanowi dla EFIX Dom Maklerski S.A. kluczową wartość, dzięki której możliwy jest dalszy rozwój. Wraz ze wzrostem skali prowadzonej działalności następował będzie wzrost zatrudnienia. EFIX Dom Maklerski S.A. systematycznie zwiększa liczbę zatrudnionych pracowników o wysokich kwalifikacjach. EFIX Dom Maklerski S.A. w perspektywie kolejnych lat planuje rozszerzenie działalności maklerskiej o wykonywanie zleceń i oferowanie.

fb tw yt ticker
New Connect

Copyright 2019 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DM S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).