Zarząd

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami

Tomasz Korecki

Prezes Zarządu EFIX Dom Maklerski S.A.

Doświadczenie zawodowe
Wykładowca studiów MBA (WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu).
Związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku.
Przez wiele lat pełnił kierownicze funkcje w polskich instytucjach finansowych (Biuro Maklerskie Banku Staropolskiego S.A., Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., BIG Bank Gdański S.A.).
Do 30 września 2015 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej INC S.A.
Od 2003 roku dyrektor i wspólnik spółki EFIX Polska.
Od grudnia 2009 roku Prezes Zarządu EFIX Dom Maklerski S.A.

Tomasz Korecki

Wykształcenie
Absolwent Wydziału Matematyki Politechniki Poznańskiej oraz MBA The Nottingham Trent University.
Doradca inwestycyjny rynku towarowego w Stanach Zjednoczonych (CTA) oraz makler papierów wartościowych (licencja nr 936).

O mnie prywatnie
Prywatnie jestem mężem i ojcem dwóch synów, fanem aktywnego wypoczynku, uczestnikiem półmaratonów, narciarzem i żeglarzem. Uwielbiam odwiedzać ludzi i miejsca odległe od "zachodniej cywilizacji"

Tomasz Marek

Tomasz Marek

Członek Zarządu EFIX Dom Maklerski S.A.,
Dyrektor Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego oraz Departamentu Zarządzania

Doświadczenie zawodowe
Związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku pracując w Domu Maklerskim BMT, gdzie pełnił funkcję analityka i dealera papierów wartościowych oraz Biurze Maklerskim BISE, gdzie był współtwórcą działu rekomendacji maklerskich.
W okresie od 1996 do 1997 roku ściśle współpracował z Gazetą Giełdy „PARKIET” gdzie publikowane były jego komentarze i analizy.
Od 2002 prowadzi liczne wykłady na uczelniach wyższych oraz seminaria organizowane przez EFIX Polska dotyczące zasad stosowania analizy technicznej oraz budowy strategii inwestycyjnych.
Od grudnia 2009 roku członek zarządu EFIX Dom Maklerski S.A. odpowiedzialny za Departament Doradztwa Inwestycyjnego oraz Departament Zarządzania

Wykształcenie
Absolwent geologii na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów z Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

O mnie prywatnie
Mam dwie główne pasje: Pierwsza, to rynki finansowe, a w szczególności wszystko co związane z mechanicznymi strategiami inwestycyjnymi. Druga, to łowiectwo podwodne, gdzie cały czas czekam na „okaz życia”.

fb tw yt ticker
New Connect

Copyright 2018 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DM S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).