Centrum funduszy / EFIX Dom Maklerski S.A.

Zacznij inwestować

Chcę zainwestować  zł na okres  lat.

Chcę zacząć inwestować

Propozycja dla osób, które obecnie posiadają mniej niż 10.000 złotych oszczędności, ale już teraz są gotowe systematycznie odkładać środki do uruchomienia pierwszej inwestycji.

Jest to rozwiązanie, które pozwala na bezpieczne kumulowanie kapitału. Zgromadzeniu kwoty minimum 10.000 zł pozwoli na korzystanie z dopasowanych portfeli modelowych. Taki sposób oszczędzania to również doskonała okazja, aby zobaczyć, jak opiekujemy się Twoimi pieniędzmi oraz jak wygląda współpraca z profesjonalnymi doradcami.

Chcę zyskać więcej, niż na lokacie

Propozycja dla tych, którzy lubią bezpieczne rozwiązania. Zalecany okres inwestycji wynosi minimum 1 rok.

Podstawę propozycji stanowi portfel złożony z wyselekcjonowanych przez ekspertów domu maklerskiego najlepszych funduszy inwestycyjnych, zarówno polskich, jak i zagranicznych powszechnie uznawanych za bezpieczne. Inwestycja jest stale monitorowana, co pozwala na kontrolę ryzyka i szybkie wykrywanie zbliżających się zagrożeń. W tego typu inwestycjach ważne jest dobranie odpowiednich lokat do przewidywanych zmian w stopach procentowych. Wybierając fundusze nasi eksperci analizują ich skład i możliwy wzrost wartości w przyszłości. Celem inwestycji jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu niż średnie oprocentowanie 12 miesięcznych lokat bankowych.

Chcę zyskać znacznie więcej, niż na lokacie

Propozycja dla akceptujących umiarkowane ryzyko. Zalecany okres inwestycji wynosi minimum 2 lata.

Założeniem inwestycji jest wypracowanie zysków znacznie wyższych od stóp zwrotu osiąganych na lokatach bankowych przy umiarkowanym poziomie ryzyka. Wybierane przez ekspertów domu maklerskiego fundusze mogą inwestować środki w polskie i zagraniczne akcje i obligacje. Inwestycja jest stale monitorowana pod względem koniunktury na giełdach co pozwala na kontrolę ryzyka i szybkie wykrywanie zbliżających się zagrożeń. W inwestycji przeważają fundusze “bezpieczne” w czasie bessy oraz fundusze “akcyjne” w czasie hossy.

Chcę osiągnąć maksymalne zyski

Dla osób, które nastawione są na wysoki zysk, a przy tym akceptują znaczne wahania wartości swojej inwestycji. Zalecany okres inwestycji wynosi minimum 3 lata.

Założeniem inwestycji jest stworzenie portfela maksymalizującego zysk przy wysokim poziomie akceptowanego ryzyka. W portfelu znajdują się wybrane przez ekspertów domu maklerskiego, najlepsze w swojej klasie fundusze, zarówno polskie, jak i zagraniczne. W okresach dobrej koniunktury giełdowej portfel ten może się składać wyłącznie z najlepszych i najbardziej perspektywicznych funduszy akcyjnych. Inwestycja jest stale monitorowana, co pozwala na kontrolę ryzyka i szybkie wykrywanie zbliżających się zagrożeń. Podział portfela na fundusze “bezpieczne” i fundusze “akcyjne” zależy od przewidywanej sytuacji giełdowej.

Chcę regularnie zyskiwać i wypłacać zyski

Dla osób, które wymagają wysokiej elastyczności i chcą regularnie dokonywać wypłat na swoje bieżące potrzeby. Zalecany okres inwestycji wynosi minimum 3 lata.

Celem inwestycji są możliwie najwyższe kwartalne zyski (w wysokości co najmniej 5% w ujęciu rocznym) oraz długoterminowy wzrost wartości ulokowanych środków. Portfel oparto o wybrane przez ekspertów domu maklerskiego fundusze wypłacające kwartalną dywidendę. Inwestycja jest stale monitorowana, co pozwala na kontrolę ryzyka i szybkie wykrywanie zbliżających się zagrożeń. Eksperci domu maklerskiego ustalają odpowiedni podział inwestycji na wybrane fundusze uwzględniając bieżącą koniunkturę na giełdzie oraz przewidywane zmiany w stopach procentowych.

Chcę inwestować i nie przejmować się trendami na rynku

Dla osób najbardziej wymagających, oczekujących zysków niezależnie od wzrostów i spadków na giełdzie i akceptujących znaczne zmiany wartości swojego portfela. Zalecany okres inwestycji wynosi minimum 3 lata.

Nadrzędnym celem inwestycji jest osiąganie zysku niezależnie od koniunktury na rynkach akcji, obligacji czy towarów. Portfel składa się z funduszy absolutnej stopy zwrotu , funduszy alternatywnych oraz funduszy powszechnie uznawanych za bezpieczne. Inwestycja jest stale monitorowana, co pozwala na kontrolę ryzyka i szybkie wykrywanie zbliżających się zagrożeń. Eksperci domu maklerskiego ustalają odpowiedni podział inwestycji na wybrane fundusze uwzględniając bieżącą sytuację na giełdzie oraz przewidywane zmiany cen surowców i stóp procentowych.

  • Krok 4 z 4
  • Krok 3 z 4Prześlij skan dokumentu
  • Krok 2 z 4Dane adresowe
  • Krok 1 z 4Dane osobowe

Zostaw swoje dane aby poznać szczegóły oferty
EFIX Dom Maklerski pracuje dla Ciebie

Korzystając z naszych usług, zyskujesz dostęp do blisko tysiąca funduszy, o szerokich możliwościach inwestycyjnych w różne klasy aktywów i regiony świata. Jako nasz Klient otrzymujesz profesjonalne wsparcie w doborze najlepiej rokujących funduszy, co przyczynia się do zwiększenia zysków z inwestycji. U nas masz pewność, że zostaniesz profesjonalnie obsłużony, a Twoje pieniądze inwestowane z nami, pracują najlepiej dla Twojego portfela.

Jeśli masz już jednostki TFI, możemy zrobić dla Ciebie bezpłatną analizę

Kontakt: 506 203 239

Analitycy

Poznaj swój styl inwestowania

Pytanie 1/5

Jaki preferujesz styl oszczędzania i inwestowania?

Pytanie 2/5

Na jaki okres czasu chciałbyś ulokować środki?Pytanie 3/5

Czy oprócz środków na inwestycje masz jeszcze oszczędności?


Pytanie 4/5

Jak określiłbyś swój główny cel inwestycji?

Pytanie 5/5

Określ ile pucharów EFIX mają posiadać interesujące Ciebie funduszePokaż wyniki

Dowiesz się jakim typem inwestora jesteś i pomożemy Ci w wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie.