Indeksy świata

Najbardziej perspektywiczne światowe indeksy rynków wschodzących i rozwiniętych

Polityka inwestycyjna

Indeksy Świata to strategia EFIX Dom Maklerski, która pozwala Inwestorowi partycypować we wzrostach najbardziej perspektywicznych rynków akcyjnych na świecie.

Jest to strategia aktywnej alokacji, co pozwala zarządzającym na zmniejszenie zaangażowania w ryzykowne aktywa w czasie dekoniunktury. Jesteśmy obecni tylko na tych rynkach, które mają duże szanse na wzrosty w najbliższym czasie. Jeżeli żaden z rynków nie rokuje pozytywnie, całość środków trzymana jest w bezpiecznych aktywach.

W strategii Indeksy Świata do portfela włączane są zarówno indeksy rynków rozwiniętych z Europy i Ameryki Północnej, jak również rynków wschodzących Azji, Ameryki Południowej i Afryki (tzw. emerging markets). Nasi zarządzający i analitycy monitorują sytuację na światowych rynkach finansowych, wybierając te o największym potencjale.

Niewątpliwą zaletą strategii Indeksy Świata jest dywersyfikacja portfela. Środki Klienta inwestowane są na wielu światowych giełdach, a tym samym wyniki są uniezależnione od stóp zwrotu notowanych na GPW.

Poziom ryzyka

Struktura modelowa

Podstawowe informacje

Krzywa kapitału na tle benchmarku

Wyniki

fb tw yt ticker
New Connect

Copyright 2018 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).