Modern World

Najbardziej perspektywiczne sektory światowej gospodarki

Polityka inwestycyjna

Modern World to strategia, która pozwala partycypować we wzrostach kursów akcji spółek reprezentujących najbardziej perspektywiczne sektory gospodarki światowej.

W skład portfela wchodzą akcje oraz fundusze typu ETF, które korzystają na rozwoju nowych technologii, odnawialnych źródeł energii, medycyny, eksploracji złóż łupków bitumicznych oraz innych innowacyjnych sektorów.

Inwestowanie na najbardziej płynnych giełdach pozwala na aktywną alokację składu portfela, w zależności od zmian koniunktury. W ten sposób strategia daje możliwość wzrostu wartości aktywów inwestora w czasie hossy oraz ochronę kapitału w czasie bessy, kiedy środki trzymane są w bezpiecznych aktywach.

Dzięki możliwościom, jakie dają fundusze typu ETF, zarządzający mogą w szybki sposób zmieniać zaangażowanie w poszczególne sektory. W portfelu utrzymywane są pozycje tylko na tych instrumentach, które znajdują się w trendzie wzrostowym.

Poziom ryzyka

Struktura modelowa

Podstawowe informacje

Krzywa kapitału na tle benchmarku

Wyniki

fb tw yt ticker
New Connet

Copyright 2018 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).